• Tel. 93 877 14 39

 • SEU BARCELONA

  Avd. Via Augusta 29 sexto piso
  08006 Barcelona
  Tel. 93 877 14 39

  SEU MANRESA

  Ctra de Vic 109, 1er 3a
  08243 Manresa
  Tel. 93 877 14 39

Disseny Web: Webmastervic

ACCIDENTS LABORALS

Reclamació d’indemnitzacions

Assessorament i intervenció en procediments judicials, penals i socials, en reclamació de les indemnitzacions per danys i perjudicis soferts per la víctima d’un accident laboral.

La progressiva aplicació en aquest àmbit dels paràmetres del nou nou barem de trànsit, obra la via a la reclamació de nous conceptes no compensables i independents de les prestacions rebudes amb ocasió del treball.

Les importants i rellevants novetats introduïdes en el nou barem de trànsit en allò relatiu als conceptes i quanties de la indemnització, poden resultar-li molt beneficioses.

Consulti’ns.